Svenska Memetiska Sällskapet

Demo av forskningsverktyget för intresserade

written by kanslist on 2016-03-07

Nu finns en efterlängtad lokal installation av verktyget för demonstration. Intresserade kan höra av sig till mig om inte jag hinner före. Det finns även en idé att arrangera ett samkväm så att fler intresserade kan träffas samtidigt under muntra former.