Svenska Memetiska Sällskapet

Ψάξτε και θα βρείτε

Tankens Slott

Vad är Svenska Memetiska Sällskapet?

Sällskapet är Sveriges första och bästa memetiska forsknings- och sällskapssällskap. Sällskapet verkar i en tänkt skärningspunkt mellan öppen källkods-rörelsen, friluftsfrämjandet och Kungl. Vitterhetsakademin. Sällskapet ägnar sig åt memetisk forskning och praktik, dvs studerar hur idéer sprids och sprider även själva idéer sinsemellan.

Hvad vilja Svenska Memetiska Sällskapet?

Sällskapet vill främja ett snällare samhälls- och forskningsklimat och vara ett forum för att den som är en smula eljest ska kunna ha trevligt och må gott tillsammans med likasinnade.

Vilka står bakom Svenska Memetiska Sällskapet?

Sällskapet består i huvudsak av dess kanslist som ansvarar för löpande sysslor som att skriva på hemsidan, vara datavaktmästare och koka kaffe etc till de tillfälliga forskare eller medlemmar av den intresserade allmänheten som deltar i Sällskapets forskning respektive samkväm.

Vad gör Svenska Memetiska Sällskapet?

Sällskapet har två ben; forskning och samkväm. Sällskapets forskning söker att vara ecklecktisk filosofisk-filologisk till sin natur och kombinerar de senaste tekniska landvinningarna med omoderna idéer om det mänskliga psyket. Sällskapets samkväm söker att förena intellektuell stimulans och lagom stärkande friluftsliv och ge deltagarna utlopp för sin excentricitet.

Är Svenska Memetiska Sällskapet någonting för mig?

Sällskapet bygger på ett metaperspektiv på tillvaron. Så om du uppskattar exempelvis Sture Dahlström, serietecknaren Joakim Pirinen, essäisten och gymnasten Frans G Bengtsson, eller filmaren Roy Andersson så kommer du sannolikt att känna dig hemma bland oss.

OK, men vad var memetik nu igen?

Memetikens lagar äro i grunden mycket enkla. Sinnet fungerar genom att bilder i våra huvuden representerar världen utanför. När en sådan sinnesuppfattning i huvudsak eller med vissa kreativa additioner transporteras från ett sinne till ett annat genom exempelvis elektroniska medier har en memetisk process skett.

Det mottagande sinnets psykologiska beskaffenhet är dock av avgörande betydelse för processens fortgång och är därför av särskilt intresse för memetikforskaren, tillsammans med sinnesuppfattningens semiotiska inverkan. Ämnets komplexitet medför dessvärre ett ofta överdrivet bruk av plottriga nätverksgrafer och matematiska krumelurer.