Memetik är ett svårbeforskat, men i elektroniska medier vanligt förekommande fenomen.